ARiMR wypłaciła od 2004 r. grupom zrzeszającym producentów owoców i warzyw ponad 2,3 miliarda złotych. Pieniądze te pochodzą z unijnego programu Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw - poinformował Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.

Dotychczas powstało 236 grup wstępnie uznanych i 56 organizacji producentów owoców. Za środki z ARiMR grupy te kupiły nowoczesne maszyny do zbioru owoców i warzyw, linie do ich sortowania i pakowania, samochody dostawcze, zbudowano własne chłodnie i magazyny.

Aby skorzystać z pomocy UE, trzeba utworzyć grupę składającą się z co najmniej pięciu rolników. Grupa musi złożyć wniosek do marszałka województwa o nadanie jej statusu wstępnego uznania. Opracowuje ona tzw. plan dochodzenia do uznania. Na jego wykonanie i dojście do statusu uznanej organizacji producentów owoców i warzyw grupa ma 5 lat. W tym czasie może korzystać z dofinansowania ARiMR.

Wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw może dostać z Agencji aż 75 proc. kwoty kosztów inwestycji, pozostałe 25 proc. wydatków na inwestycje grupa producentów pokrywa z własnych środków.

- Pomoc na start i funkcjonowanie takiej grupy ma zachęcić rolników do wspólnych działań oraz planowania produkcji. Wspólne inwestycje pozwolą zaś na lepsze wykorzystanie maszyn, magazynów itp. Grupie ponadto łatwiej negocjować ceny środków produkcji, a także mają lepszą pozycję przetargową przy sprzedaży swoich produktów - tłumaczył rzecznik ARiMR Marek Kassa.

Grupa może ponadto otrzymać pomoc finansową na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzenie działalności administracyjnej. W tym przypadku wysokość wsparcia zależy od wysokości przychodu uzyskiwanego przez grupę i maleje wraz z upływem pięcioletniego okresu dochodzenia do uznania.

Grupy, które w ciągu roku sprzedają produkty za kwotę mniejszą niż 1 mln euro, mogą otrzymać wsparcie w wysokości po 10 proc. wartości osiąganego przez nie przychodu w pierwszym i drugim roku działalności, a 8 proc., 6 proc. i 4 proc. - w kolejnych latach.

Jeżeli kwota sprzedanych produktów przekracza w ciągu roku 1 mln euro, wysokość wsparcia wynosi w kolejnych latach odpowiednio 5 proc., 5 proc., 4 proc., 3 proc. i 2 proc. wartości sprzedanej produkcji. Całkowita wysokość wsparcia, jakie może otrzymać wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw na pokrycie kosztów swojego powstania oraz administracji, nie może przekroczyć w ciągu roku 100 tys. euro.

Grupa, która zrealizuje plan dochodzenia do uznania, musi zostać uznana za organizację producentów. Taki status nadaje jej marszałek województwa.

ARiMR ma też możliwości pomocy takim grupom na planowanie produkcji i jej dostosowanie do popytu, inwestycje poprawiające lub utrzymujące jakość wytwarzanych produktów, wsparcie na promocję, badania naukowe czy produkcję eksperymentalną. Można także otrzymać dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez m.in. udział w szkoleniach, czy też na korzystanie z usług doradczych.