Do tej pory wykorzystano ponad 84 proc. budżetu PROW na lata 2007-2013 - powiedział Nalewajk. Pozostałe 16 proc. zostanie wydane w ramach planowanych naborów m.in. na modernizację gospodarstw rolnych, inwestycje w przetwórstwie czy rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich - wyjaśnił.

- Nie ma żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych z PROW - podkreślił Nalewajk. Zaznaczył, że ministerstwo rolnictwa elastycznie przesuwało środki z działań mniej popularnych (jak szkolenia) na te, gdzie było najwięcej zainteresowanych uzyskaniem pomocy np. na inwestycje czy na tworzenie miejsc pracy na wsiach. Zmniejszono np. pulę środków na szkolenie zawodowe dla rolników czy na usługi doradcze.

Przypomniał, że Polska na realizację działań w ramach PROW 2007-2013 ma 17,4 mld euro, w tym 13,2 mld euro z Unii Europejskiej. Zaznaczył jednak, że faktycznie do wydania jest ok. 14,4 mld euro, ponieważ blisko 3 mld euro stanowią zobowiązania z poprzednich lat.

Od początku realizacji, od 2007 r. do 23 listopada tego roku w ramach tego programu złożono blisko 5,5 mln wniosków o przyznanie pomocy. Najwięcej dotyczyło dopłat z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (tzw. ONW) - ponad 4,4 mln wniosków. Zawarto ponad 5 mln umów, w tym 4,2 mln w ramach ONW.

Na konta beneficjentów wpłynęło ponad 40,2 mld zł, czyli ponad 55 proc. alokacji unijnych środków przeznaczonych na ten cel.

O ile w 2007 r. wypłacono ok. 131 mln zł, to w 2008 roku już ponad 4,7 mld zł, w 2009 roku - ok. 6,5 mld zł, w 2010 roku - ponad 8,4 mld zł, w 2011 r. - prawie 10 mld zł, a w 2012 roku (do 23 listopada 2012 r.) - 10,35 mld zł.

Największe kwoty płatności przeznaczone zostały na ONW - ok. 19 proc. wszystkich zrealizowanych płatności, renty strukturalne - ponad 16 proc., modernizację gospodarstw rolnych - 15 proc. oraz na program rolnośrodowiskowy - ponad 12 proc. - zaznaczył wiceminister.

- Należy podkreślić, że niezmiennie największym zainteresowaniem beneficjentów cieszą się działania inwestycyjne - podkreślił Nalewajk. Dodał, że o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych wnioski złożyło blisko 80 tys. osób, które ubiegały się w sumie o ponad 11 mld zł. Łącznie zawarto już ponad 56 tys. umów. Za uzyskane pieniądze rolnicy kupili m.in. prawie 196 tys. maszyn i narzędzi do produkcji rolnej oraz prawie 25 tys. ciągników. Powstały też m.in. nowe budynki gospodarskie oraz zbiorniki na gnojówkę.

Według wiceszefa resortu rolnictwa dużym zainteresowaniem cieszą się również dotacje dla młodych rolników, którzy zaczynają prowadzić gospodarstwo. Mogą oni otrzymać na start 75 tys. zł. Wnioski o taką pomoc złożyło już prawie 30 tys. osób, z czego prawie 23 tys. otrzymało pieniądze (w sumie ok. 1,6 mld zł).

Informacja została przedstawiona na wniosek klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.