Agencja Rynku Rolnego informuje, że 12 września 2011 r. upływa ostateczny termin na złożenie przez szkoły podstawowe we właściwym miejscowo ze względu na miejsce siedziby szkoły Oddziale Terenowym ARR:
- Zgłoszenia uczestnictwa szkoły w programie „Owoce w szkole", lub
- Wniosku o zatwierdzenie uczestnictwa w programie „Owoce w szkole", gdy szkoła chce samodzielnie pozyskiwać i udostępniać owoce i warzywa oraz wnioskować o pomoc w ARR.