Zainteresowanie uruchomionym w lutym w USA programem partnerskim na rzecz przyjaznej dla klimatu produkcji produktów rolnych przeszło wszelkie oczekiwania. Jak zapowiedział amerykański minister rolnictwa Tom Vilsack, fundusze przeznaczone na finansowanie projektów pilotażowych zostaną, zatem zwiększone z pierwotnego 1 mld dolarów na pierwszą fazę programu do 3 mld dolarów.

 Wraz z dofinansowaniem innych projektów w drugiej fazie finansowania, która nie została jeszcze precyzyjnie określona, ​​wyniosło by to ponad 3 mld dolarów, które zostałyby powiększone o 50 proc. ze środków pozarządowych z sektora prywatnego.

Istnieje silne i rosnące zainteresowanie żywnością uprawianą w sposób przyjazny dla klimatu w sektorze prywatnym i wśród konsumentów– wyjaśnił Tom Vilsack.

Tworzenie przewagi konkurencyjnej dla amerykańskiego rolnictwa

Poprzez pierwszy wybór partnerstw na rzecz przyjaznej dla klimatu produkcji surowców, USDA chce poszerzyć możliwości rynkowe dla rolnictwa, które ma stać się światowym liderem w przyjaznej dla klimatu produkcji rolnej.

Wysiłki te zwiększą przewagę konkurencyjną amerykańskiego rolnictwa zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej oraz stworzą dobrobyt dla społeczności wiejskich – powiedział minister.

Inwestycja ta jest tylko częścią szerszego wysiłku administracji Bidena, który ma na celu dekarbonizację amerykańskiej gospodarki w ciągu dziesięcioleci i uczynienie z USA lidera w walce z globalnymi zmianami klimatycznymi.

70 projektów pilotażowych

Według USDA, program początkowo sfinansuje 70 projektów pilotażowych we wszystkich stanach w ciągu najbliższych pięciu lat, aby zachęcić rolników do ograniczenia emisji na różne sposoby.

Obejmuje to przyjazne dla klimatu metody produkcji służące poprawie zdrowia gleby i wiązaniu węgla lub redukcji emisji metanu. Obejmie też zachętę do ponownego zalesiania.

Kolejnym celem programu jest rozwój rynków produktów przyjaznych dla klimatu.

Oprócz agencji rządowych i uniwersytetów partnerami projektu będą stowarzyszenia i spółdzielnie rolnicze, organizacje non-profit oraz grupy zajmujące się ochroną przyrody i ochroną środowiska.