Według ministerstwa nowa inicjatywa będzie finansować projekty pilotażowe, które stwarzają możliwości rynkowe dla powiązanych produktów rolnych i leśnych w USA. Podczas produkcji należy stosować praktyki przyjazne dla klimatu oraz innowacyjne i opłacalne metody pomiaru i kontroli oszczędności gazów cieplarnianych.

Według ministra rolnictwa, celem jest zaspokojenie krajowego i globalnego zapotrzebowania na surowce przyjazne dla klimatu oraz poszerzenie ich możliwości rynkowych. Powinno to zaowocować dalszą przewagą konkurencyjną producentów amerykańskich. Wnioski projektowe już można składać.

Kwalifikujące się oferty obejmują rządy stanowe, rządy obszarów specjalnych, władze hrabstw, miast i samorządów lokalnych, małe firmy, organizacje non-profit, rządy plemion rdzennych Amerykanów, organizacje plemienne rdzennych Amerykanów i uniwersytety.