1 lutego ruszył nabór wniosków od rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego przy zakupie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. Docierają do nas sygnały, że z możliwości tej postanowiło skorzystać już wielu rolników, ale też wiele faktur zostało przez urzędników w gminach odrzucone, ze względu na kody CN widniejące na fakturach, ponieważ nie do wszystkich kodów CN przysługuje zwrot podatku akcyzowego. Skargi docierają przede wszystkim od rolników ze wschodniej i centralnej Polski.

- Zakupiłem olej napędowy hurtowo w styczniu od Orlenu. Dwa dni temu poszedłem z wnioskiem do urzędu gminy, a tam urzędniczka po przejrzeniu faktur stwierdziła, że wniosek nie przejdzie – narzeka gospodarz z Lubelszczyzny. - Poradziła, żebym poprosił dostawcę o korektę faktury, ale ten z kolei twierdzi, że innego kodu wpisać nie może. Liczyłem na zwrot 2,5 tys. zł i jest to dla mnie znacząca kwota, szczególnie w momencie, gdy trzeba zaopatrzyć się w środki do produkcji na nowy sezon. Okazuje się jednak, że ani grosza nie dostanę.

Podobne opowieści słyszymy od zawiedzionych gospodarzy z Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego. Rolnicy skarżą się również na sprzeczne informacje nt. obowiązujących przepisów, płynące z różnych magistratów.

- Koledze wniosek odrzucili, więc popytałem w dwóch gminach i w żadnej nie dostałem jasnych wytycznych. W jednym urzędzie radzą mi, żeby sprzedawca w ogóle kodu nie wpisywał, bo nie jest on wymagany i zwrot dostanę. Inna urzędniczka stanowczo twierdzi, że kody są obecnie obowiązkowe na fakturach, tyle że muszą to być właściwe kody. No i bądź tu mądry… - ubolewa rolnik z woj. świętokrzyskiego.

Niestety, musimy naszemu rozmówcy przyznać rację. Poszliśmy bowiem w jego ślady i zadzwoniliśmy do kilku referatów rolnictwa w różnych gminach wschodnich województw kraju. Jasnej odpowiedzi na pytanie, czy kod na fakturze być musi – nie uzyskaliśmy. Dowiedzieliśmy się tyle, że jeśli sprzedawca paliwa kody wpisuje, to muszą to być kody właściwe, tj. przewidziane stosownym rozporządzeniem. W przeciwnym razie może wnioskodawcę spotkać niemiła niespodzianka. Dowiedzieliśmy się również, że wiele wniosków od rolników z tego powodu zostało już odrzucone. W jednej z gmin usłyszeliśmy zaś, że szkolenie urzędników z przepisów dotyczących zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze odbędzie się dopiero za kilka dni i dopiero po nim na rzetelne informacje jako wnioskodawca możemy liczyć…

Poprosiliśmy o wyjaśnienia w tej sprawie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czekamy na odpowiedzi. Póki co na stronie internetowej resortu znaleźliśmy listę odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego. Pierwsze pytanie na tej liście brzmi: Czy na fakturze dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany kod CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej? W zamieszczonej odpowiedzi czytamy: „W art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) określa się dane, jakie powinna zawierać faktura. Uwzględniając przepisy ww. ustawy, na fakturze nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej.”

A co jeśli kod na fakturze został już wpisany? Wyjaśnia to po części inna odpowiedź z owej listy:
„Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot podatku akcyzowego dokonywany jest do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.”

Na koniec wypada wyjaśnić, czym są owe kody CN. Skrót CN odnosi się do tzw. Nomenklatury Scalonej, a więc listy kodów, przyporządkowanych do danych towarów i taryf celnych, które zatwierdziła Komisja Europejska. Nomenklatura Scalona stanowi podstawę do zgłaszania towarów przy ich przywozie na obszar celny Unii Europejskiej, oraz ich wywozie poza terytorium UE. Kody CN determinują m.in. wysokość ceł i podatków.

Rolnicy, którzy zadzwonili do nas by się poskarżyć, przypomnieli, że już w 2013r. resort rolnictwa obiecywał, że kody na fakturach za paliwo rolnicze nie będą miały znaczenia, przy ubieganiu się o zwrot akcyzy. Tymczasem historia wciąż się powtarza. Rolnikom trudno zrozumieć również, dlaczego dostawcy sprzedając paliwo do gospodarstw i do celów rolniczych, umieszczają na fakturach kody, które uniemożliwiają rolnikom ubieganie się o zwrot podatku.