- Umówiliśmy się z panem premierem, że będziemy w tej chwili pracować nad konkretnymi propozycjami w zespołach rządowo-samorządowych i spotkamy się w drugiej połowie stycznia, by podsumować te wzajemne uzgodnienia i współpracę - relacjonował po spotkaniu Protas, który jest też marszałkiem woj. warmińsko-mazurskiego. Podkreślił, że jeśli przygotowane propozycje okażą się skuteczne, "to pan premier obiecał, że wtedy szybką ścieżką pewne rozwiązania jest gotów wprowadzać".

Według niego podczas spotkania "przedstawiciele poszczególnych korporacji przedstawiali najbardziej istotne i palące problemy, które stoją przed samorządami, a szczególnie na linii administracja rządowa-administracja samorządowa".

Jak mówił Protas, rozmowa dotyczyła m.in. tego, że za nowymi zadaniami dla samorządów nie idzie dodatkowe finansowanie, konieczności kontynuowania i intensyfikacji programu przebudowy dróg lokalnych oraz standaryzacji usług w poszczególnych dziedzinach życia społecznego.

Prezes Zarządu Związku Województw RP mówił, że premier odniósł się do części poruszonych przez samorządowców kwestii, a atmosfera była "dobra i rzeczowa". - Przedstawiciele samorządów podawali konkretne problemy, pan premier w miarę swych możliwości również konkretnie się do nich odnosił, jeśli nie on, to pan minister (Michał) Boni - zaznaczył Protas.

Jak dodał, samorządowcy mają nadzieję na sprawniejszą współpracę z rządem i premier ich w tym przekonaniu utwierdził, obiecując regularne tego typu konsultacje.

Protas powiedział też, że podczas spotkania pojawił się temat budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Kluczowy dla rozmów o nowym budżecie UE szczyt zaplanowano na czwartek i piątek. - Mówiliśmy o tym, by pan premier próbował upierać się przy kwalifikowalności VAT, bo Komisja Europejska chce, by ten VAT był w przyszłej perspektywie niekwalifikowalnym podatkiem dla samorządów i ich instytucji, co byłoby dla nas bardzo złym rozwiązaniem - tłumaczył.

Kwalifikowalność VAT polega na tym, że obecnie można do refundowanych z UE kosztów inwestycji zaliczać także podatek VAT. Jak mówiła była komisarz UE, obecnie eurodeputowana Danuta Huebner, w propozycji budżetu UE przygotowanej przez szefa Rady Europejskiej nie podoba jej się m.in. właśnie zlikwidowanie kwalifikowalności podatku VAT. - To jest niesłychanie ważne, bo jeśli ponad 20-procentowego podatku VAT nie będzie można sfinansować z pieniędzy europejskich, to gminy, które realizują projekty, będą miały de facto tyle pieniędzy mniej - przestrzegała.

Przed spotkaniem Urząd Marszałkowski woj. warmińsko-mazurskiego informował, że Tusk zaprosił szefów korporacji samorządowych, aby porozmawiać o współpracy na linii rząd-samorząd. Rozmowy miały dotyczyć bieżących problemów samorządów oraz prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W spotkaniu udział wzięli, oprócz przedstawicieli województw, szefowie Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP.