We wtorek Plocke przedstawił komisji informację o projekcie budżetu państwa na rok 2012. Jak mówił, wydatki w dyspozycji ministra rolnictwa to 49 mld 728 mln zł. 11 mld 570 mln zostanie przeznaczonych na rolnictwo, rozwój wsi czy rybołówstwo, 15 mld 856 mln to wydatki związane z KRUS, a 21 mld 265 mln to środki europejskie - dodał.

Plocke podkreślił, że wydatki z budżetu krajowego na rolnictwo i KRUS to w sumie 27 mld 427 mln zł, co stanowi 8,4 proc. wydatków całego budżetu i 1,73 proc. PKB.

W rezerwie celowej zaplanowano 720 mln zł na zwrot akcyzy w cenie paliwa, przeznaczanego na cele rolnicze - podkreślił wiceminister.

W projekcie budżetu zaplanowano, że z UE trafi do Polski 22 mld 300 mln zł. Na płatności obszarowe z tych środków zaplanowano 4 mld 622 mln, na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 4 mld 429 mln zł, na wsparcie producentów warzyw i owoców - 674 mln zł, na interwencje na rynku rolnym 296 mln zł, na Program Operacyjny Ryby - 249 mln.

Komisja pozytywnie zaopiniowała informację. Wcześniejsza dyskusja po prezentacji dotyczyła głównie środków na meliorację i działalność spółek wodnych. Posłowie zgłosili osiem poprawek.

Komisja pozytywnie zaopiniowała jedynie poprawkę posłów PO, zwiększającą z 6 do 16 mln środki z budżetów wojewodów na utrzymanie urządzeń melioracyjnych kosztem melioracji.

Przepadły poprawki posłów PiS. Zakładały m.in.: przesunięcie 100 mln ze współfinansowania projektów UE na ubezpieczenie upraw, zwiększenie o 280 mln zł kwoty na zwrot akcyzy na paliwo rolnicze, zwiększające o 15 mln dotację do doradztwa rolniczego - we wszystkich przypadkach kosztem rezerwy na współfinansowanie projektów UE. Odrzucono też poprawkę zwiększającą bezpośrednią dotację dla spółek wodnych z budżetów wojewodów.

Jedyna przyjęta poprawka trafi teraz do komisji finansów publicznych, która pracuje nad całą ustawą budżetową.