Zaliczek w 2019 roku było o miliard więcej, niż rok wcześniej – przekonuje ARiMR i MRiRW.

Więcej: Ardanowski: rolnicy, którzy złożyli wnioski o pomoc suszową, dostaną pieniądze

Poprosiliśmy w ARiMR o pełne dane na temat wypłaconych w 2019 roku dopłat, płatności obszarowych i ich zaliczek.

Z tytułu płatności bezpośrednich w biurach powiatowych Agencji obsługiwanych jest 1,310 mln wniosków (bez wniosków wycofanych). Maksymalna koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi ok. 15,2 mld zł. „Potencjalnie do naliczania zaliczek kwalifikowało się 1,309 mln spraw, gdyż dla ok. 800 rolników wydano decyzję o odmowie przyznania płatności przed naliczaniem zaliczek” – podała agencja, nie wyjaśniając, dlaczego tak się stało (dopytujemy, domyślając się, że chodzi o jakieś zadawnione problemy tych osób).

Do 29 listopada 2019 r. Agencja wypłaciła zaliczki dla 1,253 mln rolników. Ponieważ o płatności bezpośrednie ubiegało się 1,317 mln rolników, a zaliczki na poczet płatności bezpośrednich otrzymało 1,253 mln rolników, to różnica wynosi 64 tys. rolników, a nie jak podano 0,64 mln rolników (czyli 640 tys.) – wyliczyła agencja, korygując nasze wcześniejsze obliczenia.

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich zrealizowano na kwotę w wysokości 9,564 mld zł. To więcej o ok. 340,9 mln zł niż w roku 2018 – podkreśla agencja.

Od 2 grudnia 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła realizację płatności końcowych. W grudniu płatności końcowe zostały zrealizowane na kwotę 230,6 mln zł. Łącznie (z zaliczkami) do końca grudnia Agencja wypłaciła rolnikom kwotę 9,794 mld zł (w roku 2018 było to 9,476 mld zł).

Teraz – wypłacane w 2019 roku po raz pierwszy – zaliczki w ramach płatności obszarowych PROW.

W roku 2019 w biurach powiatowych Agencji obsługiwanych jest 876,3 tys. wniosków o przyznanie płatności ONW (bez wniosków wycofanych). Szacowana koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi ok. 1,569 mld zł. Potencjalnie do naliczania zaliczek kwalifikowało się 875,8 tys. spraw, gdyż dla 477 rolników wydano decyzję o odmowie przyznania płatności przed naliczaniem zaliczek. Do 29 listopada 2019 r. Agencja zrealizowała zaliczki na poczet płatności ONW na kwotę 713 mln zł (w roku 2018 w ramach płatności końcowych dla ONW do końca listopada wypłacono ok. 630 mln zł) – wyliczono.

W grudniu płatności końcowe ONW zostały zrealizowane na kwotę 4,6 mln zł. Łącznie (z zaliczkami) do końca grudnia Agencja wypłaciła rolnikom 717,9 mln zł (w roku 2018 było to 718,7 mln zł).

W roku 2019 w biurach powiatowych Agencji obsługiwanych jest 84,1 tys. wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne i ekologiczne (bez wniosków wycofanych). Szacowana koperta finansowa przeznaczona na realizację płatności PRSK i RE wynosi ok. 1,182 mld zł. Potencjalnie do naliczania zaliczek kwalifikowało się 83,5 tys. spraw, gdyż dla części rolników wydano decyzję o odmowie przyznania płatności przed naliczaniem zaliczek. Do 29 listopada 2019 r. Agencja zrealizowała zaliczki na poczet płatności PRSK i RE na kwotę w wysokości 505,7 mln zł.

W grudniu płatności końcowe PRSK i RE zostały zrealizowane na kwotę 2,5 mln zł. Łącznie (z zaliczkami) do końca grudnia Agencja wypłaciła rolnikom ponad 508 mln zł (w roku 2018 było to 148,7 mln zł).

Wniosków o przyznanie płatności zalesieniowych – premia pielęgnacyjna/zalesieniowa (bez wniosków wycofanych) w roku 2019 obsługiwanych jest 15,9 tys. Szacowana koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi ok. 46,5 mln zł. Potencjalnie do naliczania zaliczek kwalifikowało się 15,3 tys. spraw. Do 29 listopada 2019 r. Agencja zrealizowała zaliczki na poczet płatności zalesieniowych na kwotę 37,1 mln zł.

W grudniu płatności końcowe zostały zrealizowane na kwotę 90 tys. zł. Łącznie (z zaliczkami) do końca grudnia Agencja wypłaciła rolnikom kwotę 37,2 mln zł (w roku 2018 było to 3,9 mln zł).

O płatności obszarowe PROW ubiegało się ok. 975 tys. rolników. Zaliczki z tytułu płatności ONW otrzymało 586 tys., z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych - 51 tys., z tytułu płatności zalesieniowych - 14 tys. Z różnicy wynika, że zaliczek nie otrzymało 324 tys. rolników, a nie jak podano 327 tys. – i tu agencja skorygowała nasze szacunki.

Zatem podsumowanie ARiMR (Podane jako odpowiedź na pytanie: "Do rolników trafiło o ok. 1 mld zł więcej" - podajecie Państwo. Więcej czego? Zaliczek, czy pieniędzy w okresie do 1 grudnia?) jest następujące: w 2018 roku zaliczki na poczet płatności bezpośrednich zrealizowane zostały na kwotę 9,22 mld zł, a końcowe płatności obszarowe w ramach PROW na kwotę 630 mln zł. Łącznie była to kwota 9,85 mld zł.

W roku 2019, w okresie od 16.10. do 29.11, Agencja realizowała płatności w formie zaliczek zarówno dla płatności bezpośrednich, jak i płatności obszarowych PROW. Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich zrealizowane zostały na kwotę 9,56 mld zł, a dla płatności obszarowych PROW w wysokości blisko 1,26 mld zł. Łącznie była to kwota 10,8 mld zł.

Jak wynika z powyższego, w roku 2019 w okresie od połowy października do końca listopada ARiMR wypłaciła ok. 1 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

To podsumowanie agencji, dotyczące okresu do 1 grudnia, czyli bez pełnych płatności wypłacanych po 1 grudnia.

A my zestawmy płatności wypłacone do końca roku (końcowe i zaliczkowe)  – w tym i poprzednim roku, podawane w odpowiedzi na inne pytania zadane agencji. Jak można wyliczyć, w 2019 roku tytułem zaliczek i pełnych dopłat rolnicy odebrali 11057 mln zł, a w 2018 roku – 10347 mln zł. Zatem w 2019 roku na kontach rolników było 710 mln zł więcej, niż rok wcześniej. Nie miliard.

Czy 300 mln zł to dużo? W roku suszy – tak.  To z jej powodu UE pozwoliła m.in. Polsce na zwiększone zaliczki.

Jak się okazuje, rolnicy odebrali w 2019 roku 11 mld zł tytułem (pełnych i zaliczkowych ) płatności bezpośrednich i obszarowych. W ostatnim roku przed wypłatą zaliczek, w 2014, ministerstwo podawało, że od 16 października do końca grudnia wypłacono prawie 7 mld zł. A przecież mamy (niewielki, ale jednak) wzrost kwoty przeznaczanej co roku na dopłaty, mamy też inflację.

Wszystko to każe z rezerwą odnosić się do zadowolenia ze wzrostu kwot przekazywanych rolnikom.

Czytaj też: W tym roku nie będzie już pomocy po suszy