- Przedstawiamy dziś budżet zawierający wsparcie finansowe na niespotykanym dotychczas poziomie, które ma wzmocnić odbudowę Europy po kryzysie zdrowotnym i gospodarczym. Będziemy pomagać obywatelom, przedsiębiorstwom i regionom najbardziej dotkniętym pandemią. Będziemy inwestować w odporność Europy i jej modernizację poprzez transformację ekologiczną i cyfrową. Naszym priorytetem jest powrót Europy na ścieżkę rozwoju, przyspieszenie ożywienia gospodarczego i przystosowanie Europy do wyzwań przyszłości - powiedział unijny komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn.

Komisja proponuje 118,4 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy (NextGenerationEU) w celu złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz uczynienia gospodarek i społeczeństw UE bardziej zrównoważonymi, odpornymi i lepiej przygotowanymi na wyzwania i szanse związane z transformacją ekologiczną i cyfrową.

53,0 mld euro ma trafić na Wspólną Politykę Rolną, a 972 mln euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury. Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) miałby otrzymać z NextGenerationEU dodatkowe 5,7 mld euro.

36,5 mld euro ma trafić na rozwój regionalny i spójność, powiększone o 10,8 mld euro z NextGenerationEU w ramach inicjatywy REACT-EU na wsparcie reagowania kryzysowego i kryzysowe działania naprawcze. 14,8 mld euro zostanie przeznaczone na wsparcie partnerów i interesów na świecie, z czego 12,5 mld euro w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej - "Globalny wymiar Europy" (ISWMR) oraz 1,6 mld euro na pomoc humanitarną (HUMA).

13,1 mld euro trafi na badania naukowe i innowacje, z czego 12,2 mld euro na sztandarowy unijny program badawczy "Horyzont Europa". Program ten mógłby otrzymać dodatkowe 1,8 mld euro z NextGenerationEU.

5,5 mld euro zostanie przeznaczone na europejskie inwestycje strategiczne, z czego 1,2 mld euro na InvestEU na kluczowe priorytety (badania naukowe i innowacje, transformację ekologiczną i cyfrową, sektor zdrowia oraz technologie strategiczne), 2,8 mld euro na instrument "Łącząc Europę" w celu poprawy infrastruktury transgranicznej oraz 1,2 mld euro na program "Cyfrowa Europa". InvestEU mógłby otrzymać dodatkowe 1,8 mld euro z NextGenerationEU.

Kwota 3,4 mld euro ma trafić na program "Erasmus+", 401 mln euro na wsparcie artystów i twórców w całej Europie oraz 250 mln euro "na promowanie sprawiedliwości, praw i wartości". 2,1 mld euro to wydatki związane z przestrzenią kosmiczną, przeznaczone głównie na europejski program kosmiczny.

Projekt budżetu na 2022 r. jest częścią długoterminowego budżetu Unii przyjętego pod koniec 2020 r.

Wszystkie państwa członkowskie UE zatwierdziły decyzję w sprawie zasobów własnych, Komisja może więc rozpocząć pozyskiwanie funduszy na sfinansowanie odbudowy Europy w ramach NextGenerationEU.