Spotkanie dotyczyło kwestii programowych PROW 2007 – 2013. Komisja Europejska zachęcała Polskę do lepszego i bardziej ekonomicznego ukierunkowywania pomocy w ramach poszczególnych działań, podkreślając priorytety Wspólnotowe w zakresie trwałego rozwoju, rynku pracy, innowacyjności czy biopaliw. Komisja zachęcała również Polskę do zwiększenia udziału finansowego działań „aktywnych” (przede wszystkim zwiększenia budżetu dla Modernizacji gospodarstw rolnych).

Polska dołoży wszelkich starań, aby w możliwie największym stopniu uwzględnić zalecenia Komisji, jednakże, co zostało podkreślone na spotkaniu, PROW 2007 - 2013, ze względu na dotychczasowy okres programowania 2004 – 2006, powinien mieć ewolucyjny charakter w stosunku do dotychczasowych programów, pozwalający spełnić oczekiwania beneficjentów.
Biorąc pod uwagę, że wsparcie realizowane w okresie programowania 2004 – 2006 właściwie zostało zakończone, niezwykle istotne jest jak najszybsze uruchomienie działań nowego Programu. W tym celu zarówno strona polska, jak i Komisja Europejska dołożą wszelkich starań, aby zatwierdzenie Programu mogło nastąpić już w lipcu tego roku.

Źródło: MRiRW