We wtorek 20 listopada br. został przekroczony limit koperty finansowej w podkarpackim OR w Rzeszowie. Z tego powodu środa - 21 listopada br. będzie ostatnim dniem na składanie wniosków w tym województwie.

W dwunastu pozostałych województwach limity kopert finansowych zostały wyczerpane wcześniej.

Koperty finansowe na poszczególne województwa są zróżnicowane.

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

Wnioski przyjęte w poszczególnych województwach do 20.11.2007 r.:
Oddział Regionalny Liczba złożonych wniosków Kwota
wnioskowana [zł]
Wykorzystanie limitu
dolnośląski 549 94 024 777,07  158,79%
kujawsko - pomorski 1 336 173 813 998,44   165,61%
lubelski 1 485 149 293 000,03   97,23%
lubuski 486  90 774 148,91   349,14%
łódzki 1 502 145 845 008,13  119,05%
małopolski 536  46 775 959,18 93,12%
mazowiecki 2 745 322 591 555,42   141,65%
opolski 438  65 120 436,81    175,88%
podkarpacki 500 51 088 547,85 121,07%
podlaski 1 528 218 179 989,34 203,14%
pomorski 745 120 546 786,11 213,91%
śląski 318 42 458 056,33 125,26%
świętokrzyski 1 106 82 822 682,03 140,52%
warmińsko - mazurski 797 130 100 945,27  200,37%
wielkopolski 2 787 423 096 995,30 243,78%
zachodniopomorski 712 143 386 933,47 335,46%

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioski będą przyjmowane jeszcze przez jeden dzień po dniu, w którym koperta finansowa przewidziana dla danego regionu zostanie wyczerpana w 120%. Środki dostępne na ten rok to blisko 1,4 mld zł (360 mln euro).

We wtorek 20 listopada 2007 r. do godz. 14.00 ARiMR przyjęła ponad 17 tysięcy wniosków.

Źródło: ARiMR