Mimo, że akcja wypłat zaliczek dopiero się rozpoczęła i potrwa do 30 listopada, spore sumy trafiły na konta rolników już w ciągu dwóch pierwszych dni. Na konta 153 tys. gospodarstw ARiMR przelała 1,08 mld zł, dodatkowo na konta rolników trafiło w tym samym czasie 12,25 mln zł w ramach tegorocznych dopłat ONW oraz 3,36 mln zł z płatności rolnośrodowiskowych za 2016 rok.  

Jeśli agencja utrzyma tempo wypłat miliarda zł na dwa dni, wypłaty mogą się skończyć w ciągu 20 dni, czyli przed ostatecznym terminem przelewów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało bowiem na początku października, że kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2016 r. wyniesie ponad 14,8 mld złotych, a zaliczki sięgną 70 proc. należnych kwot.

>>> Czytaj więcej: MF: Wypłata zaliczek złagodzi skutki kryzysu na rynku rolnym

Środki trafiają w pierwszej kolejności do rejonów objęte zagrożeniem ASF. To działanie zgadza się z generalnym celem wypłacania zaliczek dopłat, czyli złagodzeniem trudnej sytuacji rolników. W tym roku wnioski o dopłaty złożyło 1,355 mln rolników, czyli tyle samo, co w ubiegłym roku. Średnio przypadałoby więc 11 tys. zł dopłat na osobę.

Według deklaracji ARiMR, zaliczki trafią do wszystkich rolników, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski o dopłaty. Pieniądze dostaną także rolnicy wytypowani do kontroli na miejscu i wnioskodawcy, których należne kwoty płatności bezpośrednich będą pomniejszone z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości.