Wypłata dopłat bezpośrednich rozpocznie się 2 grudnia – poinformowała wiceminister Zofia Szalczyk podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W grudniu zaplanowano wypłacenie z tytułu dopłat 3 mld zł, czyli (jak podała wiceminister) około 20 proc. z koperty za 2013 r. wynoszącej ok. 19,9 mld zł. Jak zapewniła wiceminister, minister rolnictwa będzie zabiegał o to, aby jak największa liczba beneficjentów jeszcze w grudniu mogła otrzymać środki finansowe. Dodała jednak, że kwoty przekazywane rolnikom przez ARiMR wynikają z tego, jakie kwoty przekaże z rezerw minister finansów.

To zastrzeżenie wywołało niepokój posła Henryka Kowalczyka.

- Czy mogą być mniejsze pule środków do wypłaty w grudniu? – dopytywał. – Na ile realne są te plany wypłat? Czy spodziewamy się uruchomienia mniejszych kwot rezerw?

Poseł Bogucki chciał z kolei wiedzieć, jakie są kryteria wyboru rolników do przekazania dopłat.

- Kwoty przedstawione przeze mnie to kwoty zarezerwowane w budżecie państwa – wyjaśniła wiceminister Szalczyk. Minister rolnictwa będzie wnioskował o uruchomienie maksymalnych zaplanowanych kwot, ale o tym, czy rzeczywiście będą uruchomione w zaplanowanej wysokości, zadecyduje minister finansów w zależności od faktycznych możliwości uruchomienia i przekazania środków.

Wiceminister zapewniła, że w pierwszej kolejności środki zostaną przekazane do powiatów dotkniętych klęskami żywiołowymi.