Płatności wypłaca się od grudnia do końca czerwca następnego roku.

W Polsce płatnościami bezpośrednimi objętych jest ponad 14 mln ha. Powierzchnia gruntów rolnych, do której wypłacane są u nas dopłaty, stanowi ok. 10 proc. wszystkich gruntów rolnych UE.

Komisja Europejska opublikowała kurs wymiany euro do złotego dla płatności do gruntów rolnych za 2007 r. na poziomie 1 euro równe 3,7730 PLN. Na podstawie tego kursu płatności obszarowe określone w euro/ha zostaną przeliczone na złotówki.

Jeszcze w październiku tak obliczone stawki płatności do gruntów rolnych zostaną opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Według prognoz Agencji, wzrasta jednolita płatność obszarowa, która będzie wynosiła 301 zł/ha.

Przyznawana po raz pierwszy w tym roku tzw. płatność dla hodowców to ok. 438 zł/ha, natomiast uzupełniająca płatność do upraw podstawowych (zboża, rośliny oleiste) wyniesie 294 zł/ha. Z kolei naliczana na unijnych zasadach płatność do upraw roślin energetycznych wyniesie najwyżej 169 zł (stawka ta będzie obowiązywała, jeżeli nie zostanie przekroczona maksymalna powierzchnia upraw roślin energetycznych, określona dla całej UE na poziomie 2 mln ha).

Ponadto rolnicy uprawiający rzepak na cele energetyczne mogą otrzymać (jeśli przedstawili wymagane dokumenty, potwierdzające że rzepak został przeznaczony na bioestry) 176 zł/ha pomocy ze środków krajowych o charakterze de minimis.

Do powierzchni uprawy chmielu tzw. płatność historyczna (przysługująca do powierzchni uprawy chmielu, do której została przyznana płatność w roku 2006) wyniesie 526 zł/ha, zaś płatność związana z produkcją (przysługująca do faktycznej powierzchni uprawy) - 452 zł/ha.

Przewiduje się, że za 2007 r. w ramach płatności do gruntów rolnych ARiMR wypłaci rolnikom 8,8 mld zł, w tym 4,8 mld zł ze środków wspólnotowych, 4 mld zł z budżetu krajowego. Płatności za 2007 r. będą wyższe o 0,5 mld zł w porównaniu do ubiegłego roku.

Źródło: PAP