- Tworzenie takich targowisk pomoże w skróceniu łańcucha pośredników między producentem a konsumentem. Dzięki nim mieszkańcy regionu będą mieli możliwość zakupu świeżych i tańszych wyrobów, a lokalni wytwórcy łatwiej znajdą nabywców swoich produktów - podkreślił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Targowiska są utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej, wyposażone w miejsca parkingowe, sanitariaty oraz odpływ wody deszczowej. Zadaszone stoiska zajmują co najmniej połowę powierzchni handlowej.

Nowe place targowe są także podzielone na sekcje, czyli skupiające sprzedawców danego rodzaju towaru. Przynajmniej połowę powierzchni handlowej zajmują stoiska z produktami rolno-spożywczymi.

- W piątek uroczyście otwarto nowe targowiska w Pakości i Wąbrzeźnie. Podobne inwestycje realizowane są (...) także w Janikowie oraz Baruchowie, a wkrótce rozpoczną się w kolejnych sześciu gminach - zaznaczyła Beata Krzemińska, rzeczniczka marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie na budowę targowisk trafia do kujawsko-pomorskich gmin w ramach rządowego programu "Mój rynek". Środkami na ten cel dysponują samorządy województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcia mogą być realizowane w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. Na remont i budowę targowisk w 10 małych miejscowościach regionu urząd marszałkowski w Toruniu przeznaczył dotąd ponad 8 mln zł.

W związku z dużym zainteresowaniem samorządów lokalnych w listopadzie odbył się kolejny nabór wniosków o wsparcie tego typu przedsięwzięć w regionie.