Rolnicy w okresie od 15 marca do 15 maja mogli składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, płatności do obszarów górskich i innych obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz płatności rolnośrodowiskowe. Pieniądze na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego.

- Do lubuskich biur ARiMR wpłynęło 19 674 wniosków o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, tj. o 176 mniej niż w roku poprzednim. Stawki zostaną określone przy uwzględnieniu powierzchni objętej wnioskowaniem oraz kursu wymiany z ostatniego dnia września 2013 r. Rolnicy mogą liczyć na podobne płatności, jak w roku 2012, w którym wypłacono im 341,33 mln zł. Wypłaty z tego tytułu ruszą w grudniu - powiedział  Andrzej Trzop z Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Większość z lubuskich rolników ubiega się także o płatności ONW. Po te pieniądze chce sięgnąć ponad 16,5 tys. rolników - o 187 mniej niż w roku poprzednim. Stawki dopłaty ONW nie uległy zmianie, a ich wypłaty rozpoczną się 16 października. W zeszłym roku z tego tytułu lubuscy rolnicy otrzymali łącznie ok. 43 mln zł.

Ponad 3,5 tys. rolników z regionu ubiega się o dopłaty rolnośrodowiskowe - płatności przysługujące producentom rolnym stosującym metody gospodarowania przyjazne dla środowiska i służące ochronie przyrody. W 2012 r. z tej puli lubuski oddział ARiMR wypłacił łącznie ok. 83 mln dopłat.

- Rolnicy realizujący plany działalności rolnośrodowiskowej mogą liczyć na płatności według tych samych stawek płatności, jak w roku 2012. Jednakże odmiennie niż w roku 2012 wnioskodawcy mogą otrzymać płatności już od 16 października 2013, a nie od 1 grudnia, jak wcześniej - dodał Trzop.

Rolnicy mogą jeszcze składać wnioski o dopłaty do 10 czerwca, jednak ich płatności będą pomniejszone o 1 proc. kwoty wnioskowanej za każdy dzień roboczy opóźnienia.