Wnioski o wsparcie z PROW dla młodych rolników i na „Restrukturyzację małych gospodarstw" można składać do 29 czerwca, lecz ponieważ jest to sobota, wnioski będzie można składać także 1 lipca 2019 r.

Jak informuje ARiMR, dotychczas (do 26 czerwca) wpłynęło:

- 1556 wniosków o przyznanie pomocy młodym rolnikom

 - 2462 wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw".

Wpłynęło też 41 wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie – te wnioski można składać jeszcze do 31 lipca 2019 r.

Na „Premie dla młodych rolników” jest w PROW 3 103 901 774,54 zł, zawarto umowy na 43,38% (13 382 beneficjentów) limitu, a zrealizowano płatności na jego 25,68 %.

Na „Restrukturyzację małych gospodarstw" przewidziano 3 450 830 390,62 zł, zawarto umowy na 25,69% limitu (14 773 beneficjentów), a zrealizowano płatności na jego 16,55%.