Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie. Otrzyma:

•   150 tys. zł - jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

•   200 tys. zł - jeżeli w biznesplanie zadeklaruje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

•   250 tys. zł - jeżeli zaplanuje w biznesplanie utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z rozpoczęciem działalności.

O premię mogą wystąpić ci, którzy podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Premia przeznaczona jest również dla osób, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną pozarolniczą działalność gospodarczą lub zakończyły prowadzenie działalności co najmniej 24 miesiące przed złożeniem wniosku oraz dla tych, którzy swój biznes już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności lub chcą kontynuować określoną kodem PKD działalność po 24 miesięcznej przerwie (wynikającej z wykreślenia tej działalności z CEDIG).

Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię obejmuje kilkaset tzw. kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), pod którymi można będzie zarejestrować i prowadzić firmę. Pieniądze można przeznaczyć m. in. na:

·         sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach;

·         produkcję mebli i wyrobów z drewna;

·         turystykę wiejską;

·         przetwórstwo i sprzedaż produktów nierolnych;

·         usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi;

·         działalność informatyczną, komputerową i elektroniczną;

·         sprzedaż internetową;

·         działalność architektoniczną i inżynierską, usługi rachunkowości, księgowe, audytorskie, techniczne;

·         działalność weterynaryjną.

Beneficjent po zarejestrowaniu działalności gospodarczej może pozostać w KRUS do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty premii.   

Pierwszą ratę (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełnieni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia takiej decyzji). Pozostałe 20 proc. premii wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu. Na złożenie wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy przewidziano maksymalnie dwa lata (liczone od dnia wypłaty pierwszej części premii) i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. – informuje ARiMR.

Do 28 września trwa już nabór o to wsparcie adresowany do obszarów ASF.

Więcej: Nawet 250 tys. zł z PROW na „Pozarolniczą działalność” na obszarach ASF

Na premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest 1 442 507 092,34 zł, zrealizowano płatności dla 1030 beneficjentów na 87 180 000,00 zł, co stanowi 6,07 proc. limitu.

Więcej o zasadach pomocy: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” będą większe – i zróżnicowane