W ramach RPO na lata 2007-2013 Podkarpacie ma do wykorzystania 1 mld 136 mln euro.

Jak poinformował rzecznik prasowy marszałka województwa podkarpackiego Wiesław Bek, dotychczas dofinansowanych zostało prawie 1,5 tys. projektów; z tej liczby zakończonych zostało ponad 670.

- Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie z RPO zadeklarowali utworzenie ponad 4 tys. miejsc pracy. Dotychczas z dotacji RPO przebudowano 928 km dróg w regionie - pod tym względem Podkarpacie zajmuje pierwsze miejsce w kraju - dodał.

Bek zaznaczył, że dzięki realizacji RPO wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie ponad 284 km sieci wodociągowej, z której skorzysta ponad 15 tys. osób.

- Wybudowanych zostanie również ponad 1,5 km sieci kanalizacji sanitarnej i 10 oczyszczalni ścieków. Z tych urządzeń sanitarnych skorzysta ponad 65,5 tys. osób. Już dziś nasze województwo jest na czele rankingu województw w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej - podkreślił rzecznik.

Wydanie ponad 65,5 proc. budżetu RPO pozwoliło zająć województwu podkarpackiemu piąte miejsce w kraju, dzięki temu w ubiegłym roku do regionu trafiło dodatkowe ponad 42 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania. Pieniądze te zostały przeznaczone głównie na inwestycje, w tym drogowe.

Jak zaznaczył Bek, w dotychczasowych naborach, łączne dofinansowanie ujęte we wnioskach było przeważnie kilkukrotnie większe, niż kwota udostępniona w konkursie. Z tego względu, jak dodał, w wielu działaniach (osiach, na które podzielony jest RPO) możliwe było uruchomienie tylko jednego naboru wniosków.

- Generalnie zainteresowanie konkursami o dofinansowanie projektów w ramach RPO jest duże. Np. bardzo dużą popularnością cieszyły się konkursy o bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorców, konkursy z zakresu infrastruktury drogowej, infrastruktury ochrony środowiska (wodociągi i kanalizacje), infrastruktury publicznej oraz związanej z turystyką i kulturą - powiedział rzecznik.

Chętnych nie powinno zabraknąć także w tegorocznych naborach. Zaplanowane konkursy dotyczyć będą takich obszarów jak: modernizacja kolei, e-usługi czy odnowa obszarów zniszczonych przez powódź w 2010 r.

Oceniając wpływ środków europejskich rozwój województwa Bek podkreślił, że jest to "wielki cywilizacyjny przełom dla regionu".

- W pełni będziemy mogli dostrzec jakość tych zmian i ich wpływ na nasze życie powszednie dopiero za kilka lat. Wszystkie inwestycje w różnych obszarach życia stwarzają solidne i stabilne podstawy rozwoju regionu. Nie możemy jednak na tym poprzestać i musimy się dobrze przygotować do kolejnej perspektywy finansowej UE, aby wzmocnić i utrwalić efekt cywilizacyjnego awansu regionu - ocenił rzecznik.