Będą zmiany w „Młodym rolniku” – potwierdza Ministerstwo Rolnictwa. 

Jak informowaliśmy, resort przygotował projekt zmian w programie i przesłał go do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Ta ma 4 miesiące na ustosunkowanie się do propozycji zmian:

„24 września 2014 r. Komisja Europejska otrzymała przygotowany przez MRiRW wniosek o modyfikację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, w którym zaproponowano m.in. zwiększenie budżetu działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" o kwotę 23 min euro. Służby Komisji Europejskiej oceniają zgodność zaproponowanych zmian z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1698/2005, Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1974/2006 oraz Krajowym Planem Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 dla Polski, przy czym zgodnie z art. 9 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006, zobowiązane są do poinformowania MRiRW o wynikach tej oceny w ciągu 4 miesięcy od dnia otrzymania ww. wniosku.”

Dodajmy jeszcze, że zmiany w programach PROW 2007-2013 można przeprowadzać jeszcze najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r., pod warunkiem, że państwa członkowskie powiadomią o tych zmianach najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Jeśli Komisja w ciągu 4 miesięcy nie poinformuje państwa członkowskiego o swoim stanowisku, zmiany uznaje się za przyjęte.