Stawki dopłat do wysokość stawek dopłat obowiązujących w 2017 r. miały być określone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września.

W tym roku jednak będą one ustalone do końca października – zakłada to przyjęta już w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprawka do ustawy o Agencji Rynku Rolnego.

Od 1 września rozpocznie prace Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który przejmie obowiązki ARR dotyczące wypłaty dopłat do materiału siewnego.

- Poprawka nr 5 ma na celu dokończenie postępowań w sprawie dopłat z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego za rok 2017 przez następcę prawnego Agencji Rynku Rolnego, tj. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – tak poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Leszek Galemba uzasadnił w Sejmie wprowadzenie tej poprawki.