Płatności obszarowe – podobnie jak dopłaty bezpośrednie – będą od tego roku wypłacane zaliczkowo.

Ich pełna wypłata ma trwać - począwszy od 2019 roku, wcześniej wypłacano je w całości od 16 października -  od 1 grudnia, z tym że od tego roku płatności obszarowe mają być również wypłacane zaliczkowo, tak jak i płatności bezpośrednie.

Zatem od 16 października ruszy w tym roku po raz pierwszy wypłata zaliczek płatności obszarowych z PROW, tj.: „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”, „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”, działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, w zakresie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej”.

Zaliczki te będą w tym roku wypłacane w wyższej niż zwykle w UE wysokości, tj. 85 proc., a nie 70 proc., jak zwykle.

Natomiast w tym roku do 70 proc. rosną zaliczki dopłat bezpośrednich (zwykle -  50 proc.).

Więcej: Od 16 października ruszają wyższe zaliczki dopłat

Wypłata zaliczek płatności obszarowych jest możliwa już po zakończeniu kontroli administracyjnej, a przy zaliczkach płatności bezpośrednich wymagane jest jeszcze zakończenie kontroli na miejscu.

Aby ujednolicić zasady wypłaty tych płatności, Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za 2019 r., ma ono wejść w życie 16 października 2019 r.

Zmiana dotyczy 2 tys. beneficjentów „Zalesiania”, 77 tys. płatności rolnośrodowiskowo- klimatycznej, 18 tys. rolnictwa ekologicznego i 750 tys. ONW.