Wnioski złożone do 18 lipca br. w łódzkim OR ARiMR wyczerpały w 71,44 proc., a w małopolskim OR - w 115,69 proc. limity środków przyznane na 2008 r. tym województwom. W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określono, a że każdy Oddział Regionalny ARiMR przyjmuje wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidziany dla danego województwa.

Liczba złożonych wniosków, stopień wykorzystania limitów środków oraz średnia wnioskowana kwota w poszczególnych województwach, 18 lipca 2008 r. godz. 16.15

Lp.

Województwo

Limit środków finansowych
[w zł]

Liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie limitu środków
[w %]

Średnia kwota wnioskowana
[w zł]

1

Dolnośląskie

8 358 775,37

127

132,51%

87 212,41

2

Kujawsko - pomorskie

10 717 552,59

176

144,74%

88 141,48

3

Lubelskie

32 862 585,44

500

121,74%

80 010,61

4

Lubuskie

3 458 016,24

72

185,01%

88 855,36

5

Łódzkie

22 053 428,70

188

71,44%

83 798,44

6

Małopolskie

19 854 954,25

297

115,69%

77 338,83

7

Mazowieckie

36 641 210,81

523

125,25%

87 751,00

8

Opolskie

4 946 563,01

90

136,65%

75 107,08

9

Podkarpackie

16 671 750,47

282

120,80%

71 414,33

10

Podlaskie

13 580 147,24

221

136,12%

83 642,84

11

Pomorskie

6 458 011,72

215

283,61%

85 188,88

12

Śląskie

6 893 126,94

109

123,74%

78 251,18

13

Świętokrzyskie

17 083 963,75

260

122,93%

80 772,07

14

Warmińsko - mazurskie

6 320 607,29

165

228,21%

87 418,26

15

Wielkopolskie

19 007 629,35

563

269,45%

90 970,20

16

Zachodniopomorskie

4 099 234,50

96

216,00%

92 233,70

W kraju

229 007 557,67

3 885

x

83 753,73

Do 17 lipca br. 14 Oddziałów Regionalnych ARiMR zakończyło przyjmowanie wniosków na to działanie. W drugim dniu wdrażania – 6 czerwca br. zakończyły przyjmowanie wniosków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” OR ARiMR w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, 11 czerwca - OR w woj. dolnośląskim, 16 czerwca Oddziały Regionalne w województwach mazowieckim i opolskim, 25 czerwca OR w woj. śląskim, 2 lipca OR w woj. podkarpackim, 11 lipca OR w woj. lubelskim, a 16 lipca OR w woj. świętokrzyskim.

Średnia kwota dofinansowania, o jaką ubiegają się rolnicy, wynosi w skali kraju blisko 84 tys. zł w przeliczeniu na jeden złożony wniosek. O najwyższe dofinansowanie występują rolnicy z województw: zachodniopomorskiego – ponad 92 tys. zł i wielkopolskiego – blisko 91 tys. zł w przeliczeniu na jeden złożony wniosek. Rolnik, jego współmałżonek lub domownik może otrzymać wsparcie na rozwój działalności pozarolniczej na terenach wiejskich w wysokości do 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. Na udzielenie wsparcia rolnikom rozwijającym działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich ARiMR może przeznaczyć w 2008 r. 229 mln zł (równowartość 63,6 mln euro).

Wnioski na to działanie będą przyjmowane także w następnych latach. W PROW 2007-2013 przewidziano na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ponad 345 mln euro.

Źródło: ARiMR