- Każdego roku prokuratorzy kierują ponad 100 aktów oskarżenia i ich skuteczność jest wysoka, bo w 2012 r. na 52 prawomocne wyroki były tylko dwa uniewinnienia" - powiedział rzecznik prasowy PG, prok. Mateusz Martyniuk.

Prokurator dodał jednak, że w odniesieniu do dużej części zawiadomień w takich sprawach - które pochodzą nie tylko od instytucji rozdzielających dotacje, ale także od osób prywatnych - prokuratorzy oceniają, że brak jest podstaw do wszczęcia śledztwa.

Według danych PG w ubiegłym roku w prokuraturach odnotowano 1812 takich spraw, zakończono 1639, z czego w 1174 przypadkach prokuratury odmówiły wszczęcia śledztwa. Umorzeniami zakończyły się 302 śledztwa. Z kolei w sprawach, w których sądy wydały wyroki skazujące, nie orzeczono kar więzienia bez warunkowego zawieszenia.

Spośród wszystkich ubiegłorocznych spraw 87 proc. dotyczyło prób wyłudzenia pieniędzy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegających na składaniu nieprawdziwych lub nierzetelnych wniosków o udzielenie dotacji lub przyznanie dopłat bezpośrednich. W 13 proc. spraw chodziło natomiast o wyłudzenia dotacji UE rozdzielanych w ramach różnych systemów operacyjnych.

- Sprawom tym przyznawane są różne kwalifikacje prawne, ale dominuje przestępstwo oszustwa - dodał prok. Martyniuk. Prokuratorzy kwalifikują także tego typu przestępstwa m.in. jako fałszerstwa dokumentów, oraz - w przypadku winy urzędników - jako przekroczenie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków.

Dane dotyczące zeszłego roku wykazują spadek oskarżeń w porównaniu do lat poprzednich. Na przykład w 2011 r. skierowano 168 aktów oskarżenia lub wniosków o warunkowe umorzenie, w sądach zapadły 152 wyroki skazujące.

- Międzynarodowe zobowiązania nałożone na Polskę, jako członka Unii Europejskiej, obligują nas, aby takie dane gromadzić i polska prokuratura je gromadzi. Dane te są później przekazywane bezpośrednio strukturom unijnym - zaznaczył Martyniuk.

Dodał, że chodzi m.in. o określenie liczby prowadzonych i zakończonych postępowań, sposobu ich zakończenia oraz przyjętych kwalifikacji prawnych, a także sygnalizowanie problemów pojawiających się w tych śledztwach.