- Składałem wniosek na wapnowanie gleb 2 stycznia 2020 roku poprzez stację chemiczno-rolniczą, do dziś zero odpowiedzi - czy się kwalifikuje, czy jakaś decyzja, telefon do nich też milczy… - poskarżył nam się czytelnik.

Udało nam się dodzwonić i w stacji chemiczno-rolniczej dowiedzieć, że stacja czeka na ogłoszenie kolejnego naboru wniosków przez WFOŚiGW.

Zapytaliśmy więc w NFOŚiGW, kiedy będzie kolejny nabór wniosków na wapnowanie w WFOSiGW? OSChR-y przetrzymują wnioski już dwa miesiące. Ile pieniędzy dotychczas wydatkowano na wapnowanie?

Jak informuje NFOŚIGW, 13 lutego br. zakończył się w NFOŚiGW kolejny nabór wniosków skierowany do wojewódzkich funduszy, niebawem będą podpisywane z nimi umowy, a kolejnym krokiem będą ogłaszane nabory przez wszystkie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Stacje Chemiczno-Rolnicze przyjęły 10 126 wniosków na kwotę 20 588 826 zł.

Rolnikom przekazano łącznie 3 830 000 zł na dzień 14 stycznia br., ale oczywiście to się zmienia, bo WFOŚiGW przekazują kolejne środki - zaznaczono.