O wynikach konkursu poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wybrano pięć projektów o łącznej wartości ponad 9,9 mln zł, z czego 8,1 mln zł ma stanowić dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dwa z tych projektów przygotował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, który otrzyma łącznie ponad 3 mln zł na zrewitalizowanie parku i poprawę warunków bytowania fauny i flory w zabytkowej części Kortowa. Uczelnia zamierza odtworzyć przedwojenny leśny charakter tego parku, wyleczyć cenne egzemplarze drzew, dosadzić rośliny tworzące runo i podszyt, odtworzyć oś widokową od hali sportowej na jezioro i zamontować budki lęgowe. Ma również wzbogacić zielenią architekturę najstarszej części miasteczka akademickiego, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.

Lidzbark Warmiński uzyskał ponad 1,6 mln zł na zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny. Samorząd planuje uporządkować ten teren, przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, nasadzić nowe rośliny i usunąć gatunki inwazyjne, zbudować ścieżki turystyczne, miejsca widokowe i pomost, zamontować budki dla ptaków i "uliki" dla owadów zapylających kwiaty.

Podobne inwestycje planuje starostwo lidzbarskie, które za prawie 1,7 mln zł dofinansowania ma zagospodarować południową stronę doliny Łyny, która jest obszarem chronionego krajobrazu. Jeden z istniejących tam budynków zostanie zaadoptowany na powiatowe centrum edukacji ekologicznej, w którym powstanie punkt widokowy i sale wystawowe.

Ponad 1,6 mln zł przyznano Fundacji "Miła Dolina" na ochronę zagrożonych siedlisk i gatunków oraz ograniczenie niekontrolowanej eksploracji terenów nad jeziorem Mildzie k. Miłakowa.