Okazją do dyskusji nad zmianami systemu dopłat bezpośrednich było bardzo ciekawe seminarium, zorganizowane pod koniec października przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Instytut będzie do 2009 r. oceniał szanse i zagrożenia, jakie dla naszego rolnictwa przyniosło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wspomniane seminarium, które było zorganizowane właśnie w ramach tych badań, było poświęcone zmianom w systemie płatności bezpośrednich. A rzecz dotyczy odpowiedzi na bardzo ważne pytanie: Czy starać się o utrzymanie jak najdłużej obecnego systemu płatności bezpośrednich, czy też zabiegać o jego zmianę.

I tu pojawiają się bardzo ważne terminy, które rolnicy powinni sobie dobrze przyswoić, gdyż mają one już, a będą  miały jeszcze większy wpływ na przyszłość rolnictwa. Te trzy terminy to SAPS, SPS i cross-compliance. Są one związane z główną ideą zmian we wspólnej polityce rolnej, jaką jest oddzielenie płatności bezpośrednich od produkcji i przypisanie ich tylko do hektarów, jakie ma rolnik.