Poseł Polak pytał w Sejmie podczas debaty nad informacją dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach UE w okresie styczeń-czerwiec 2014 r.:

- To właśnie rolnicy zasługują na szczególną uwagę, panie ministrze. Konkretnie chodzi mi o afrykański pomór świń i problemy polskich producentów owoców i warzyw. Chciałbym zatem zapytać, jak wyglądała współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym obszarze. Myślę tutaj o wspólnych zabiegach, o lobbingu w ramach prac Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, w kwestii wsparcia i pomocy w tych właśnie sektorach, jeśli chodzi o polskich rolników. Czy wypracowano wspólną koncepcję i jakie są efekty współpracy w zakresie pomocy polskim hodowcom trzody chlewnej w związku z ogromnymi stratami wynikającymi z afrykańskiego pomoru świń, jak również efekty współpracy obydwu ministerstw dotyczące pomocy dla polskich rolników w sektorze produkcji owoców i warzyw?

Poseł Zbigniew Babalski uzupełniał to pytanie:

- Jak właściwie jest z tą pulą pieniędzy, o których się mówi, odnośnie do polskich sadowników i warzywników? Ogólna podawana kwota dotyczyła ponad 120 mln euro, ale w konsekwencji dla polskiego rolnika z tytułu szkód, które poniósł, ma być przeznaczona pula nieco ponad 20 mln euro. Powtarzam pytanie: Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z ministerstwem rolnictwa w jakiś sposób podejmowało prace i starania po to, żeby ta pula była zdecydowanie większa?

Artur Nowak-Far, podsekretarz stanu ds. prawnych i traktatowych w MSZ, wykazał się optymizmem:


- Obecnie trwają rozmowy na temat uruchomienia rezerw budżetowych z tej perspektywy budżetowej, a kroki te będą podejmowane jeszcze w tym tygodniu, o ile pamiętam. Tutaj nie służę pewną informacją, ponieważ zawodzi mnie pamięć, co do konkretnej daty. Jeżeli rozmowy potoczą się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, to uzyskamy tutaj wielokrotne zwiększenie tej kwoty i wielokrotne zwiększenie kwoty, która by była możliwa do wzięcia przez polskich rolników. Co do konkretnej kwoty to nie czuję się upoważniony do jej podania, ale wielokrotność oznacza, że to jest więcej niż dwukrotność, więc zwiększenie byłoby poważne.

Kilka godzin później poinformowano o zawieszeniu pomocy.