Nagy mówił o tym we wtorek na spotkaniu ministrów rolnictwa V4 oraz pozostałych wspomnianych państw w miejscowości Babolna na północnym zachodzie Węgier przy granicy ze Słowacją. Ze strony Polski w rozmowach uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Jacek Bogucki.

Według komunikatu węgierskiego resortu Nagy ocenił, że propozycja Komisji Europejskiej znacznie zwiększa obciążenia rolników. Dodał, że nie wolno zwiększać wymagań wobec gospodarzy, jednocześnie drastycznie obniżając unijne środki.

Według szacunków węgierskiego resortu rolnictwa - powiedział Nagy - węgierskie środki na Wspólną Politykę Rolną spadną w budżecie na okres po 2020 r. w cenach porównywalnych z 2018 r. o 16,4 proc. w przypadku płatności bezpośrednich i o 26,6 proc. w przypadku środków na rozwój obszarów wiejskich.

Ocenił, że utrzymanie obecnego poziomu wsparcia dla hodowców owiec oraz krów mlecznych i przeznaczonych na mięso, a także ogrodników i producentów roślin białkowych, których dofinansowanie jest uzależnione od poziomu produkcji, będzie trudnym zadaniem, ale wspomniane kraje uczynią wszystko, by to się udało.

Z poniedziałkowej prezentacji założeń nowej WPR oraz komunikatu KE wynika, że kraje członkowskie będą miały większą swobodę w rozdzielaniu środków na WPR, a priorytetem ma być wspieranie małych i średnich gospodarstw rolnych oraz pomoc dla młodych rolników.

- W nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 kraje członkowskie będą miały większą swobodę w rozdzielaniu środków z budżetu na Wspólną Politykę Rolną - powiedział w poniedziałek na prezentacji nowych założeń WPR dyrektor generalny UE ds. rolnictwa Jerzy Plewa. Przyznał, że budżet UE na WSP będzie mniejszy o ok. 5 proc. i wyniesie 365 mld euro (dla wszystkich krajów członkowskich - PAP). - Polska dostanie jednak tylko 0,9 proc. mniej, podczas gdy cięcia dla innych państw wynoszą średnio 3,9 proc. - zapewnił.

Z założeń zmodyfikowanej WPR wynika, że państwa członkowskie będą miały możliwość przesunięcia do 15 proc. środków przydzielonych z filaru płatności bezpośrednich do filaru rozwoju obszarów wiejskich i odwrotnie, tak aby zapewnić finansowanie priorytetów i działań określonych dla tych filarów.

Państwa członkowskie, aby dostać pieniądze, będą musiały napisać plany strategiczne, w których określą, w jaki sposób zamierzają osiągnąć najważniejsze cele gospodarcze, środowiskowe i społeczne. "Plany zatwierdzać będzie KE, aby zapewnić ich spójność i ochronę jednolitego rynku" - czytamy w informacji KE.

Nowa WPR zakłada też zmniejszenie płatności bezpośrednich dla rolników, których dochód roczny z gospodarstwa przekracza 60 tys. euro, a po przekroczeniu 100 tys. euro na gospodarstwo dopłaty do hektara czy produkcji nie będą naliczane.