Pytaliśmy my, pytał Rzecznik Praw Obywatelskich, ale dopiero poseł Romuald Ajchler – w odpowiedzi na interpelację i jeszcze po jej ponowieniu – uzyskał odpowiedź.

Więcej: Jaka pomoc po suszy? Ile wniosków z PROW na „Restrukturyzację” i „Modernizację”?

21 maja minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski poinformował:

„Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła pomoc w formie dotacji w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, o której mowa, o której mowa w § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) 261.380 beneficjentom na kwotę 1.238.807,6 tys. zł, w tym 35.628 beneficjentom zostały wypłacone zaliczki na kwotę 89.070 tys. zł.”

A ilu wnioskowało? „Do Agencji wpłynęło niespełna 355 tys. wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ok. 2,3 mld zł” – informowała ARiMR.

Więcej: ARiMR: Suszowe za ubiegły rok rozpatrzone w ponad jednej trzeciej, wypłacone niespełna w połowie

Zatem po wypłaceniu ostatniej puli przeznaczonej na pomoc (dane są z 13 maja) można powiedzieć, że udzielanie pomocy jest po połowie - jeśli chodzi o kwotę. Swoją należność odebrały dwie trzecie wnioskujących. Chyba że wnioski będą odrzucane bądź zmieniane...

Kiedy otrzymają pomoc wszyscy, którzy na nią czekają?

„Jednocześnie informuję, że obecnie nie ma możliwości określenia ostatecznego terminu wypłaty pomocy dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi” – podaje minister rolnictwa.

Cała odpowiedź na interpelację w załączniku.