Ogółem w skali kraju  złożono 8 600 wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników, najwięcej w województwie wielkopolskim (1461), mazowieckim (1211) oraz lubelskim (1022). Najmniej wniosków napłynęło w województwie lubuskim (134),  śląskim (161) oraz małopolskim (214).

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla młodych rolników została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Lista pokazująca kolejność przysługującej pomocy jest opublikowana na stronie internetowej ARiMR.