Konsultacje nowych uchwał mają związek z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie zwiększenia dofinansowania dla programów regionalnych środkami Krajowej Rezerwy Wykonania.

Podział 512 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania został zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w styczniu 2011 r. Kwoty przyznane regionom uzależniono od stopnia wykorzystania środków z regionalnych programów operacyjnych do końca 2010 r.

Najwięcej otrzymało województwo opolskie - ponad 64 mln euro (54,2 mln euro z KRW, 3,8 mln euro na tzw. dostosowanie techniczne oraz ponad 6,2 mln euro na usuwanie skutków powodzi z 2010 r.).