ARiMR szacuje, że około 1,9 tys. osób więcej niż pierwotnie zakładano, skorzysta z tego działania.

Wg. Agencji chodzi o rolników, którzy złożyli w ARiMR wnioski o takie wsparcie w styczniu 2011 r., a w przypadku województwa wielkopolskiego (gdzie w tym roku nie było naboru) o  tych którzy złożyli wnioski w 2009 r.

Dołożenie środków stało się  możliwe po  zmianie  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie  podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Minister  rolnictwa znowelizował także rozporządzenie o podziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresoie działania  "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że rolnicy będą mogli otrzymać taką pomoc, oczywiście pod warunkiem, że złożone przez nich wnioski otrzymają pozytywne oceny. Zmienione rozporządzenie, które weszło w życie w sierpniu tego roku, uchyliło wcześniej wyznaczone roczne limity finansowe dla lat 2008, 2009 i 2010, jak również zniosło dotychczas stosowany ich podział na poszczególne województwa.

W tej sytuacji ARiMR zaprzestaje zamieszczania na stronie internetowej list kolejności przysługiwania pomocy dotyczących Wnioskodawców, którzy w 2010 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Dotychczas dzięki wsparciu przyznanemu  przez ARiMR z tego działania kilka tysięcy rolników uzyskało możliwość utworzenia lub rozwinięcia dodatkowej, pozarolniczej działalności. Na ich konta ARiMR przekazała już prawie 420 mln zł.