Wsparcie finansowe ze środków UE mogą uzyskać osoby prawne (organizacje rolnicze, media, ośrodki naukowe, organy władz publicznych), które przeprowadzą akcję informacyjną podkreślającą rolę i przydatność Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Działanie te trzeba przeprowadzić od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

Ogólny budżet przewidziany na ten cel wynosi 3 mln euro. Wysokość wsparcia na dane działanie może wynieść 100 tys.-500 tys. euro. Wkład Komisji ograniczony jest do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, w szczególnych przypadkach może być on zwiększony do 75 proc.

KE zależy przede wszystkim na przybliżeniu wariantów reformy WPR. Wsparcie mogą uzyskać takie projekty, które przyczynią się do lepszego społecznego zrozumienia unijnej polityki wobec rolnictwa oraz pokażą jej wkład do zrównoważonego wzrostu gospodarczego zgodnie ze strategią "Europa 2020".

Priorytetowo będą traktowane projekty, które uświadomią rolę WPR w produkcji zdrowej i wysokiej jakości żywności, ochronie środowiska i rozwoju obszarów wiejskich w UE, a także wpłyną na wzrost zainteresowania rolnictwem.

Komisja preferować będzie projekty nowatorskie, kompleksowe i o dużym zasięgu. Podejmowane kampanie informacyjne powinny dysponować materiałami multimedialnymi, audiowizualnymi, drukowanymi. Powinny być prowadzone w internecie i na portalach społecznościowych. Kampania może też przybrać formę konferencji, seminariów i warsztatów itp.

Wnioski należy składać bezpośrednio do Komisji Europejskiej do 31 października 2012 r.