Kołodziej ogłosił nabór wniosków na działanie „ułatwianie startu młodym rolnikom" na specjalnie zwołanej konferencji w Sejmie, pod tytułem „wielkie pieniądze dla rolników po Wielkanocy", w obecności Marka Sawickiego, ministra rolnictwa oraz Wiktora Szmulewicza, prezesa Izb Rolniczych.

Prezes ARiMR przewiduje, że z dofinansowania będzie mogło skorzystać 6,5 tys. rolników.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy Agencji potrwa 60 dni - do 24 czerwca.

Jednorazowa premia, o którą mogą ubiegać się młodzi rolnicy, wynosi 75 tys. zł.

Ministerstwo Rolnictwa i ARiMR wprowadziły kryteria wyboru wniosków składanych przez rolników, którzy otrzymają dofinansowanie.

Jedną z wprowadzonych zmian jest zmiana zasad ustalania kolejności przysługiwania pomocy. Pomoc finansowa będzie wynikała z uzyskanej przez wnioskodawcę liczby punktów.

Urzędnicy ARiMR wezmą pod lupę powierzchnię użytków rolnych w tworzonym gospodarstwie, kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy oraz stopę bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo. I tak, za powierzchnię użytków rolnych będzie można otrzymać od 5 do 16 punktów (najwięcej za największe areały), za kwalifikacje można dostać od 1 do 5 punktów (najwięcej za wykształcenie wyższe rolnicze), a za stopę bezrobocia  można przyznać od 0 do 5 punktów (najwięcej tym, którzy przejmują gospodarstwa w powiatach, w których bezrobocie jest najwyższe w całym województwie).

O kolejności przyznania dofinansowania może także decydować data złożenia wniosku, ale w przypadku, gdy rolnicy otrzymają identyczne ilości punktów.

Agencja poinformowała, że ci młodzi rolnicy, dla których nie wystarczyło pieniędzy w poprzednim naborze wniosków, zostaną dołączeni do tegorocznej puli finansowej i nie muszą ponownie składać wniosków o premię dla młodych rolników.