Znaczne straty wywołane przymrozkami wystąpiły w okresie zimowym 2011/2012 w 60 gminach województwa wielkopolskiego i dotknęły 4 tys. 28 gospodarstw rolnych. Powierzchnia upraw rolnych, na której oszacowano straty wyniosła 41 tys. 6,19 ha. Ogółem w wyniku przymrozków w Wielkopolsce podczas ostatniej zimy straty w rolnictwie wyniosły ponad 55 mln zł. Najbardziej ucierpiały uprawy jęczmienia, pszenicy, pszenżyta i rzepaku.

Po pozytywnej decyzji ministra, kredyty będą realizowane przez placówki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kwota kredytu inwestycyjnego na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę, nie więcej niż 4 mln zł dla gospodarstw rolnych lub 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej.

Kwota kredytu obrotowego na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie może przekroczyć kosztów niezbędnych na wznowienie produkcji oraz wielkości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę.

Kredytobiorcy mogą uzyskać całą kwotę potrzebną na odnowienie produkcji, muszą tylko w ciągu 3 miesięcy od uruchomienia kredytu udokumentować połowę poniesionych wydatków.