- Nie można dzielić wsi na rolnictwo i tych drugich - powiedział podczas obrad Europejskiego Kongresu Gmin Wiejskich Mariusz Poznański, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich. – Nie dzielimy mieszkańców, chcemy aby wszyscy mogli żyć w zdrowym środowisku.

Poznański podkreślił, że większość gmin wiejskich czerpie środki z podatku rolnego. Jego zdaniem trudno jest się przebić do posłów z propozycjami uregulowań niezbędnych dla wsi, wiele sejmowych propozycji „budzi oburzenie”, lepiej układa się praca w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.