Środki na ten cel są potrzebne zwłaszcza na wsi.
- Społeczności wiejskie nie mogą konkurować przy projektach infrastrukturalnych z ośrodkami miejskimi, ponieważ ich potrzeby i możliwości są bardzo różne, obszary wiejskie są opóźnione w rozwoju. Władze lokalne potrzebują pomocy technicznej i zasobów w celu poprawy ich zdolności do planowania, wdrażania, eksploatacji i utrzymania małej infrastruktury – powiedziała Ramona Manescu, eurodeputowana z Rumunii, w rozmowie z portalem europarlament.pap.pl.

Eurodeputowana podkreśliła, że w ciągu ostatnich dwóch lat Europa stanęła w obliczu najpoważniejszego globalnego kryzysu gospodarczego, w którym polityka spójności była i jest jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych do pomocy państwom członkowskim. Konieczne jest utrzymanie podstawowych zasad polityki spójności i co najmniej utrzymanie kwot przeznaczonych dla obecnego okresu programowania.
- Jest oczywiste, że musimy przyspieszyć wybór projektów infrastrukturalnych, jak również ich realizację, tylko że samo spełnienie tego celu nie wystarczy.
Potrzebujemy dobrych jakościowo projektów, ale aby tak się stało najpierw potrzebujemy rządu zdolnego do natychmiastowego umocnienia zdolności administracyjnych, zapewnienia środków finansowych niezbędnych do współfinansowania projektów europejskich i wyposażonego w efektywne strategie krajowe i lepszego określenia priorytetów projektów. W przeciwnym razie stracimy okazję do podtrzymania wzrostu gospodarczego i zmniejszenia różnic w rozwoju między naszym krajem, a resztą państw członkowskich.