Szalczyk wczoraj podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa powiedziała, że w przyszłym programie będą kontynuowane dotychczasowe działania. Polityka rozwoju obszarów wiejskich ma nadal wspierać konkurencyjność rolnictwa i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym działania na rzecz klimatu; ma też wspierać zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Obecny na posiedzeniu minister rolnictwa Stanisław Kalemba przypomniał, że na lutowym szczycie Unii Europejskiej Polsce przyznano 28,6 mld euro na Wspólną Politykę Rolną na lata 2014-2020, z tego na dopłaty bezpośrednie (I filar) 18,8 mld euro, a na rozwój obszarów wiejskich (PROW - II filar) - 9,8 mld euro. Przyznał, że na realizację PROW będzie mniej pieniędzy niż w obecnej perspektywie (2007-2013), ale - jak mówił - jest możliwość dopłat z budżetu krajowego.

Ministerstwo rolnictwa wstępnie zatwierdziło sześć priorytetów w ramach nowej perspektywy PROW - poinformowała Szalczyk. Chodzi m.in. o transfer wiedzy, poprawę konkurencyjności gospodarstw, lepszą współpracę producentów rolnych z przetwórcami żywności, wzmacnianie ekosystemów, przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną na wsi, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na wsi.

Jak podkreśliła wiceminister, realizacja polityki rolnej ma być ściśle powiązana z polityką spójności, z której mają być finansowane wydatki na rozwój wsi - np. na drogi lokalne czy budowę internetu szerokopasmowego.

Szalczyk zaznaczyła, że projekt PROW na lata 2014-2020 będzie szeroko konsultowany od maja do października. - Każda uszczegółowiona wersja programu będzie poddawana konsultacjom z zainteresowanymi środowiskami - powiedziała. Dodała, że także w maju założenia przyszłego PROW trafią do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego tak, by był on zgodny z innymi dokumentami strategicznymi.

Do listopada resort rolnictwa planuje przygotowywanie ostatecznej wersji programu, a w grudniu projekt przekazany zostanie do akceptacji Rady Ministrów z założeniem, że do listopada będą już gotowe unijne rozporządzenia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej - wyjaśniła wiceminister.

Ostateczne uzgodnienia między Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej powinny zakończyć się do czerwca - powiedziała radca generalny ministerstwa rolnictwa Zofia Krzyżanowska. Jak mówiła, z pierwszych rozmów widać, że znalezienie kompromisu nie będzie łatwe, gdyż obydwie strony na tym etapie rozmów "nie idą na ustępstwa".