Na wsparcie logistyki w tym sektorze przeznaczono 500 mln euro. Ma to na celu zainicjowanie zrównoważonych rozwiązań transportowych i procesów odnowy w produkcji i identyfikowalności.

Pomoc dla rolników obiecuje również włoska ustawa budżetowa 2022. Skupia się ona na odszkodowaniu za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi i zarządzaniu ryzykiem.

Rolnicy ubezpieczeni na 8,9 mld euro

Na lata 2022-2027 zaplanowano fundusz w celu zrekompensowania szkód w wysokości ponad 691 mln euro. Ponadto zawarcie ubezpieczenia upraw i zwierząt ma zostać wsparte w tym samym okresie finansowania kwotą 250 mln euro z dotacji państwowych.

W 2021 r. łączna wartość ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich wykupiona przez włoskich rolników wyniosła 8,9 mld euro.

Ulgi podatkowe

Ponadto prawo przewiduje w tym roku ulgi podatkowe w wysokości 412,5 mln euro, z czego 74,5 mln euro specjalnie dla hodowców bydła i trzody chlewnej.

Tymczasem Rada Badań i Analiz Ekonomicznych (CREA), będąca częścią włoskiego ministerstwa rolnictwa, poinformowała, że ​​rolnictwo Włoch było wspierane przez państwo w 2020 r. łącznie 11 mld euro z budżetu krajowego i europejskiego. Według CREA, obejmowało to 1,745 mld euro ulg podatkowych i ubezpieczeń społecznych.