Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 31 grudnia 2013 r. prowadzony jest nabór wniosków o pomoc z PO RYBY 2007 - 2013 na "Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką" środek 1.5.


Wsparcie można otrzymać m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia umożliwiające zdobycie innego zawodu niezwiązanego z rybołówstwem.

Wsparcie w formie rekompensaty finansowej przysługuje również rybakom, którzy utracili miejsca pracy, można je uzyskać także na pokrycie części kosztów nabycia statku rybackiego oraz w przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę.