Od 25 maja rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.  Termin końcowy tego naboru to 25 czerwca br.

Tymczasem Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Izby argumentują swój apel m.in. trwającą sytuacją epidemiczną w kraju, utrudniającą załatwianie spraw urzędowych związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych oraz sytuacją związaną z przedłużeniem terminów składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz na inne działania administrowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co - w opinii KRIR - powoduje aktualnie zbyt duży natłok pracy w ARiMR (zbyt wiele podań do rozpatrzenia na raz), co znowu nie sprzyja sprawnej realizacji również innych, istotnych dla rolników kwestii.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Izb, zaplanowany termin naboru wniosków o dopłaty do nasion kwalifikowanych jest zbyt krótki, dlatego zawnioskowały do ministra rolnictwa o jego wydłużenie do 30 lipca.