Obecnie producenci drobiu, bydła lub świń ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działania M17 (Zarządzanie ryzykiem: Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt - ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt) objętego PROW 2014-2020, mogą składać wnioski wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej. Wiąże się to z koniecznością osobistego stawiennictwa w siedzibie biura powiatowego ARiMR bądź nadawania przesyłki tradycyjną drogą pocztową, co dla wnioskodawców jest zdecydowanie bardziej czasochłonne i uciążliwe – zauważa resort rolnictwa i proponuje zmianę.

Zgodnie z przesłanym do opiniowania rozporządzeniem w tej sprawie – rekomenduje wprowadzenie przepisów umożliwiających złożenie w formie elektronicznej na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR wniosku o przyznanie pomocy w formie refundacji 70% kosztów ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka strat spowodowanych wystąpieniem salmonelloz.

Oczekiwanym efektem jest m.in. przyspieszenie wypłaty środków finansowych na rzecz beneficjentów.

W przypadku niedołączenia do wniosku o przyznanie pomocy złożonego za pomocą formularza elektronicznego niezbędnych kopii dokumentów, rozporządzenie umożliwia złożenie ich do kierownika biura powiatowego ARiMR za pośrednictwem placówki pocztowej albo bezpośrednio w biurze powiatowym.

Sprawdź jak rozwinąć swoje gospodarstwo rolne!

Zgodnie z aktualnym harmonogramem trwających i planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 w 2022 r., najbliższy nabór wniosków na działanie Zarządzanie ryzykiem: Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt (ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt) planowany jest na okres 1-31 lipca br. Jednak jak wynika z zapisów omawianego rozporządzenia nabór może być przesunięty na sierpień br.

Kolejny nabór wniosków w tym działaniu – zgodnie z harmonogramem – ma się odbyć w grudniu br.