Jest przygotowany projekt ustawy o Komisji Dialogu Społecznego, będzie przekazany do Sejmu. – Mam nadzieję, że będzie to inicjatywa międzyklubowa i jeszcze do końca tej kadencji uchwalimy ustawę – mówił minister rolnictwa Marek Sawicki na dzisiejszej konferencji prasowej.

Grzegorz Wykowski, dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego w MRiRW powiedział, że Komisja Dialogu Społecznego będzie forum dialogu społecznego, umożliwi spotkania przedstawicieli ministerstw: rolnictwa, finansów, gospodarki i środowiska z przedstawicielami KRiR i reprezentatywnych organizacji rolniczych i związków zawodowych. Reprezentatywność będzie potwierdzał Sąd Okręgowy w  Warszawie, ma ona wynosić 5 proc. producentów rolnych zarejestrowanych w ewidencji ARiMR. Stronę gospodarczą utworzą przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i pracodawców zakładów przetwórczych. Uprawnienia komisji mają obejmować opiniowanie budżetu państwa, aktów normatywnych przedstawianych w kraju i UE. Kadencja ma trwać 4 lata, obsługę administracyjną i lokalową ma świadczyć Ministerstwo Rolnictwa.

Jak zapowiedział minister, choć większość zespołów - powołanych w połowie lutego po protestach rolników – przedstawiła wyniki swoich prac, to ich prace będą kontynuowane.

Sawicki oznajmił, że skorzysta z możliwości stworzonej przez Komisję Europejską odnośnie do przedłużenia terminów składania wniosków o dopłaty bezpośrednie: do 15 czerwca, a z możliwością 1 -proc. obniżenia do 10 lipca.

W porównaniu do lat poprzednich, wnioski są składane szybciej – jest ich już 50 tys., więc został wysłuchany apel o składanie szybsze wniosków jako warunkujące możliwość prędkich wypłat należności .

Ponieważ składanie wniosków nastręcza jednak trudności, w pierwszym roku przynajmniej termin ten będzie przedłużony. Minister zapowiedział, że w najbliższych dniach w każdym powiatowym biurze ARiMR będą dwa stanowiska dla doradców ODR, którzy będą pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków.

Na 4,5 mln są obecnie zgłoszenia o płatności w ramach II transzy pomocy po rosyjskim embargu, wypłacono 2 mln zł w ramach 727 decyzji - informował minister.

W Sejmie trwają obecnie prace nad trzema projektami ustaw: o ustroju rolnymprawie łowieckim i sprzedaży bezpośredniej.

- Chcę podziękować członkom zespołów, bo jest to kolejny dowód na to, że najważniejsze sprawy w Polsce, także w rolnictwie, można rozwiązać, jeśli jest dobra wola stron porozumienia przy stole i dialogu. I właśnie ten dialog instytucjonalnie w najbliższym czasie wierzę, że już będzie określała ustawa o Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie - podsumował minister.

Pytany o to, czy spodziewa się, że rolnicy już nie wrócą z protestem do Warszawy, Sawicki odparł: - To jest decyzja rolników, ja oczywiście czekam na taką deklarację, bo postulaty, które były zgłaszane, są realizowane, więc w mojej ocenie przyczyny dla protestów ustały. Natomiast jeśli będą te postulaty kontynuowane, to będzie to jasny sygnał na to, że w tych protestach zapowiadanych nie chodzi o rozwiązywanie poszczególnych konkretnych spraw, tylko być może o coś innego – a o co, to będziemy organizatorów pytali.