16 maja ma wejść w życie rozporządzenie, którego projekt Ministerstwo Rolnictwa w ostatni piątek, 27 kwietnia,  przesłało do opiniowania. Zakłada jedną zmianę: w 2018 r. termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu będzie przedłużony do 15 czerwca.

Zatem – jeśli uwzględnić możliwość składania oświadczeń – w tym roku składanie wniosków o dopłaty potrwa dwa razy dłużej niż zwykle: było możliwe od 14 lutego, będzie możliwe do 15 czerwca.

W uzasadnieniu podano, że „W związku z wystąpieniem trudności administracyjnych w niektórych państwach członkowskich wynikających ze zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2393 oraz utrudnień we wdrażaniu w pełni funkcjonalnego tzw. geoprzestrzennego wniosku o przyznanie płatności (GSAA), umożliwiającego składanie wniosków drogą elektroniczną, Komisja Europejska zdecydowała o możliwości wydłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w 2018 r. i opracowała projekt rozporządzenia wykonawczego wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do ostatecznego terminu składania pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność, ostatecznego terminu zgłaszania zmian w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność oraz ostatecznego terminu składania wniosków o przydział uprawnień do płatności lub zwiększenie wartości uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowej w 2018 r.”

Polska skorzysta z upoważnienia i przedłuży termin maksymalnie, tj. do 15 czerwca.

„Zaproponowany w rozporządzeniu termin zgodny jest z oczekiwaniami polskich rolników, którzy będą mieli więcej czasu na ich wypełnienie za pośrednictwem GSAA” – podaje ministerstwo w projekcie. Jak dodano, rolnicy będą mogli dokonywać zmian we wniosku również do 15 czerwca.

ARiMR podaje, że do 26 kwietnia rolnicy złożyli 334,23 tys. wniosków przez Internet - najwięcej w województwach mazowieckim, lubelskim, łódzkim, małopolskim i podkarpackim. Jeśli uwzględnić 431 tys. oświadczeń o braku zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z zeszłorocznym – wnioski oddał co drugi rolnik.

Więcej o  składaniu wniosków: ARiMR dobrze ocenia tempo składania wniosków o dopłaty bezpośrednie