Tylko niespełna 892 tys. rolników złożyło do 9 maja w biurach powiatowych Agencji wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich. Spośród nich 486 tys. ubiega się również o wsparcie ONW, a 66 tys. o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych.

Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, 14 i 15 maja biura powiatowe ARiMR będą czynne do godz. 22, a w wielu województwach zorganizowane zostały dodatkowe punkty przyjmowania wniosków – informuje ARiMR.

Jeśli ktoś złoży swój wniosek po 15 maja, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzyma należne płatności pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r. , a korekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą również obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.