Pomoc finansowa na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, czyli tych uznanych od 1 grudnia 2021 r. na podstawie przepisów z 2000 roku. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych i prowadzić działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, które uzyskały status uznania na podstawie przepisów z 2004 roku - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ze wsparcia nie mogą skorzystać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie przez pięć pierwszych lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Są to roczne płatności, które wynoszą: w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto, w drugim roku - 9 proc., w trzecim roku - 8 proc., w czwartym roku - 7 proc., w piątym roku - 6 proc. Limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można składać osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Można je również nadać w placówce Poczty Polskiej.

To 12. nabór dla grup i organizacji producentów w ramach PROW 2014-2020. Dotąd z tych środków skorzystało ponad 500 beneficjentów - poinformowała Agencja.