I tak, tylko do 24 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Ten nabór pierwotnie miał się zakończyć 24 listopada br., ale Prezes ARiMR podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru o miesiąc.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji. Można je składać osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Ponieważ 24 grudnia 2020 r. placówki ARiMR (biura powiatowe; oddziały regionalne, centrala) są nieczynne, zainteresowani złożeniem tego dnia wniosku o przyznanie pomocy, mogą to zrobić za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej nadanej w oddziale Poczty Polskiej.

Poza tym, do 30 grudnia 2020 r. będzie trwał nabór na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, a o jeden dzień dłużej - czyli do 31 grudnia 2020 r. ARiMR będzie czekać na wnioski od rolników o wsparcie inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej oraz tych wnoszących o pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF).

Do 13 stycznia 2021 r. będzie natomiast trwał nabór wniosków o wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.

Do 28 stycznia 2021 r. Agencja czeka na dokumenty dotyczące naboru: modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

A od 29 grudnia 2020 do 26 lutego 2021 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.