(...) - Liczba umów będzie teraz zdecydowanie wzrastać - informuje Andrzej Gross, dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału ARiMR. - Po uzupełnieniu przez wnioskodawców braków podpiszemy pozostałe umowy.

(...) Dofinansowanie, które może wynieść nawet 300 tys. zł kusiło i dlatego wielu gospodarzy zdecydowało się wystąpić o unijne wsparcie. Jednak pojawiły się problemy. - Do wszystkich wnioskodawców wysłaliśmy pisma z prośbą o uzupełnienie, ponieważ byty błędy - mówi dyrektor Andrzej Gross.

Najczęściej brakowało załączników - pisze Katarzyna Hejna. (...) Inne błędy to brak dokumentów potwierdzających, że rolnik posiada kwalifikacje zawodowe oraz brak ofert na zakup nowych maszyn i urządzeń powyżej 10 tys. zł netto. - Pojawiły się też rozbieżności np. pomiędzy wnioskiem o przyznanie pomocy a planem rozwoju gospodarstwa oraz błędy w wyliczeniu żywotności ekonomicznej gospodarstwa. Dane dotyczące upraw i hodowli były niezgodne z planem - wyjaśnia Andrzej Gross.

(...) Gospodarze chcą przeznaczyć dopłaty przede wszystkim na zakup ciągników, a także pługów, zestawów uprawowo-siewnych, opryskiwaczy i siewników.

(...) Unijne wsparcie polega na zwrocie części poniesionych kosztów, tzw. kwalifikowanych. Udzielane jest na konkretne inwestycje, określone we wniosku o przyznanie pomocy.

Źródło: Gazeta Pomorska